Lidergoa

Euskadiren lehiakortasuna eta lidergoa hobetzea eta, horretarako, enpresak unibertsitateko prestakuntza eskaintzaren zati baten zehaztapenean, diseinuan eta betearazpenean sartzea

Elkarlana

Interes publiko eta pribatuko taldeen artean lankidetzan jarduteko ereduak eta batera sortzeko mekanismoak sustatu eta ezartzea

Ekintzailetza

Ekintzailetza eta ikaskuntza sendotzea eta, horretarako, 4.0 industriako enpresa erronkak lau unibertsitateetan dagoen talentuarekin lotzea

Posizionamendua

Euskadik 4.0 industriaren eremuan duen posizionamendua eta nazioartekotzea sustatzea

Talentua

Talentua sortu eta erakartzea eta enplegagarritasuna hobetzea, oso moldakorrak diren profesionalen prestakuntzaren bidez

4Gune klusterraren helburuak

Ikuskaritza teknologikoa, lankidetza, balorizazioa eta emaitzen transferentzia eta zabalkundea sustatzea unibertsitateen eta euskal industria egituraren artean elkarrekin sortutako 4.0-ko industrian

Learning and Innovation Hubs

4GUNEren egungo operatiboa, funtsean, honako ekimen hauek osatzen dituzten Learning & Innovation Hub-etan zentratzen da:

Eren gaitasunen mapa

4GUNEren kide diren unibertsitate zentroen prestakuntzako, ikerketako, gardentasuneko eta ekipamenduetako gaitasunen mapak euskal unibertsitate sistemak sortutako balioa hobeto transferitzea sustatzen du.

Unibertsitate, enpresa eta beste gizarte eragile batzuen artean aliantza estrategikoak sortu eta/edo sendotzea dakar, horrela, berrikuntza eta elkarlaneko ekintzailetza sustatuz.

Gaitasunen maparen bidez, prestakuntza eskaintzen, ikerketa taldeen eta dauden ekipamenduen artean egon daitezkeen sinergiak antzeman daitezke, lanbide prestakuntzaren eremuarekin eta balio kateak oinarri hartuta enpresen beharrekin lotuta.

Gaitasunen maparen kudeaketa adimendunak unibertsitate barruko eta unibertsitateen arteko lankidetzarako bidea ematen du. Horrek, aldi berean, batera sortzeko aukerarako espazio berria sortzen du, balio erantsi gehiagoko eta sofistikatuagoak diren erantzunak lortzeko 4.0 industriaren erronken eremuan.

Unibertsitatearen eta enpresaren arteko erronken bidezko konexio programa

Enpresek, unibertsitateek eta 4.0 industriako lanbide prestakuntzak sortutako ezagutza balioztatzeko, babesteko eta transferitzeko programa. Unibertsitatearen, enpresen eta erakundeen arteko konexioa, planteatutako erronkak harremanaren gidaritzat jotzen duena.

4GUNEko kide diren unibertsitate zentroen lidergotik, baterako oinarriak ezartzen dira, elkarrentzat onuragarriak diren elkarlana eta adostasuna sustatzeko, hezkuntza sistemarako, sistema ekonomikorako eta gizartearentzako, oro har.

Baterako sorkuntzarako espazioak

4GUNE Klusterra eratzen duten unibertsitate zentroen eta beste gizarte eta enpresa eragile batzuen arteko baterako eta elkarlaneko ekintzak eta ekimenak aktibatzeko espazioak dira, honako hauek helburu dituztenak:

  • Ikasleen ikaskuntza esperientzia hobetzea
  • Enpresa, administrazio publiko eta beste gizarte eragile batzuekiko konexioa hobetzea eta beren premiei hobeto erantzutea, Euskal Unibertsitate Sistemaren gaitasunetatik abiatuta.